Tìm hiểu báo cáo tối ưu hóa ngân sách chiến dịch khi sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất

Tóm tắt

Bạn không nên đánh giá cách hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch phân bổ ngân sách dựa vào chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của từng nhóm quảng cáo và số tiền mà chúng tôi đã chi tiêu cho nhóm quảng cáo. Bạn nên đánh giá dựa trên tổng số kết quả của chiến dịch và chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa ở cấp độ chiến dịch.

Ngữ cảnh

Khi xem kết quả của chiến dịch sử dụng tính năng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất, bạn có thể nhìn thấy một vài con số khác với dự kiến của mình. Bài viết này giải thích ý nghĩa thực sự của những kết quả này và lý do bạn không nên lo lắng rằng hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch không hoạt động đúng cách.

 • Hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất giúp bạn mất ít chi phí nhất cho mỗi sự kiện tối ưu hóa trong toàn bộ chiến dịch, chứ không phải trong nhóm quảng cáo cụ thể nào.
 • Theo sau sự kiện tối ưu hóa với chi phí thấp nhất luôn là chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, khi đã hết những sự kiện giá rẻ, chúng tôi sẽ phải bắt đầu chi tiêu cho các sự kiện tối ưu hóa đắt hơn để tiếp tục chi tiêu ngân sách của bạn. (Những “sự kiện tối ưu hóa đắt hơn” này vẫn là sự kiện tối ưu hóa chi phí thấp nhất có sẵn tại thời điểm đó.)
 • Số lượng sự kiện tối ưu hóa và tỷ lệ sự kiện tối ưu hóa “rẻ”/sự kiện tối ưu hóa “đắt” (các mô tả này liên quan đến loại chiến dịch bạn đang chạy) khác nhau giữa các nhóm quảng cáo. Một số nhóm quảng cáo có thể có ít sự kiện tối ưu hóa rất rẻ và nhiều sự kiện tối ưu hóa rất đắt. Một số nhóm quảng cáo khác có thể có rất nhiều sự kiện tối ưu hóa ở mức giá vừa phải.

Ví dụ

Sau đây là một ví dụ đơn giản cho thấy cách hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch chi tiêu ngân sách của bạn và tại sao báo cáo về số tiền đã chi cho mỗi nhóm quảng cáo ban đầu có thể gây nhầm lẫn.

Quan trọng: Xin lưu ý rằng bạn sẽ không có thông tin về những vấn đề như tổng số cơ hội cho mỗi nhóm quảng cáo hoặc chi phí cho mỗi kết quả khi thực sự chạy và phân tích các báo cáo về các chiến dịch của bạn.

Giả sử có 15 cơ hội để hiển thị quảng cáo của bạn:

 • 4 cơ hội cho nhóm quảng cáo A
 • 6 cơ hội cho nhóm quảng cáo B
 • 5 cơ hội cho nhóm quảng cáo C

Chi phí cho mỗi cơ hội của A là $5. Chi phí cho mỗi cơ hội của B là $2. Trong C có 3 cơ hội với chi phí là 1$, 1 cơ hội với chi phí là $7 và 1 cơ hội với chi phí là $8. Bạn có ngân sách chiến dịch là $30.

Hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẽ mang lại cho bạn:

 • 12 sự kiện tối ưu hóa với $30
 • Chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của chiến dịch là $2,50

Sau đây là cách các kết quả đó sẽ được phân tích ở cấp độ nhóm quảng cáo:

 • Đáp: 3 sự kiện tối ưu hóa với 5$ mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $15)
 • B: 6 sự kiện tối ưu hóa với 2$ mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $12)
 • C: 3 sự kiện tối ưu hóa với 1$ mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $3)

Tại thời điểm này, vì không biết về những cơ hội khác đắt hơn mà hệ thống của chúng tôi đã tránh được nên bạn có thể tự hỏi: Tại sao bạn lại chi tiêu quá nhiều cho nhóm quảng cáo có chi phí trung bình cao nhất trên mỗi sự kiện tối ưu hóa và chi tiêu quá ít cho nhóm quảng cáo có chi phí thấp nhất? Thậm chí, bạn còn có thể muốn tắt nhóm quảng cáo A hoặc tắt chính hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

Sau đây là lý do vì sao việc tắt nhóm quảng cáo A không phải là ý tưởng hay. Với cùng một nhóm cơ hội nhưng khi nhóm quảng cáo A tắt, bạn sẽ nhận được:

 • 11 sự kiện tối ưu hóa với $30
 • Chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của chiến dịch là $2,73

Sau đây là cách các kết quả đó sẽ được phân tích ở cấp độ nhóm quảng cáo:

 • Đáp: Không có kết quả
 • B: 6 sự kiện tối ưu hóa với 2$ mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $12)
 • C: 5 sự kiện tối ưu hóa với chi phí trung bình là $3,6 mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $18)

Điều này cho thấy bằng cách sử dụng sự kiện tối ưu hóa có sẵn cho A, chúng tôi đã tránh phải sử dụng các sự kiện tối ưu hóa còn đắt hơn có sẵn cho C. Sự kiện tối ưu hóa ban đầu có sẵn cho C tuy rẻ nhưng nhanh chóng trở nên đắt đỏ hơn nhiều. A có sự kiện tối ưu hóa ban đầu đắt hơn nhưng chi phí trên mỗi sự kiện tối ưu hóa ổn định hơn. Điều này khiến nhóm quảng cáo A trở thành lựa chọn tốt hơn để phân bổ ngân sách theo thời gian, nghĩa là về tổng thể, chúng tôi sẽ chi tiêu nhiều tiền hơn cho A.

Sau đây là lý do vì sao việc tắt luôn hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch cũng không phải là ý tưởng hay. Để đơn giản hóa, giả sử bạn đã phân chia ngân sách chiến dịch $30 một cách đồng đều cho 3 nhóm quảng cáo nên mỗi nhóm có ngân sách $10. Sau đây là kết quả thu được với cùng một nhóm cơ hội:

 • 11 sự kiện tối ưu hóa với $30
 • Chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của chiến dịch là $2,73

Sau đây là cách các kết quả đó sẽ được phân tích ở cấp độ nhóm quảng cáo:

 • Đáp: 2 sự kiện tối ưu hóa với 5$ mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $10)
 • B: 5 sự kiện tối ưu hóa với 2$ mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $10)
 • C: 4 sự kiện tối ưu hóa với chi phí trung bình là $2,5 mỗi sự kiện (tổng chi phí hết $10)

Nguồn Facebook Help

Be the first to reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *