Hoàn thành thư viện kinh cúng dường của anh Linh cho nhà chùa

Là 1 website cung cấp tài liệu về kinh thư phật pháp trực tuyến cho các phật tử. Website được thiết kế đơn giản tốc độ load rất tốt kèm theo đó là sự hoàn chỉnh trong việc thích hợp với hầu hết các thiết […]

Using Advanced Custom Fields without frontend dependency (get_post_meta)

Thiết kế website với wordpress không thể thiếu Advance Filed Advance Filed là một trong những phương pháp phổ biến nhất để tạo metabox. Nó cung cấp một giao diện trực quan đơn giản để tạo các metabox và các metabox kết quả trông tuyệt vời và dễ […]