Giới thiệu về tùy chọn Tối ưu hóa phân phối quảng cáo

Khi đưa ra lựa chọn “Tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo” đối với một nhóm quảng cáo, bạn đang yêu cầu chúng tôi đem lại cho bạn nhiều kết quả một cách hiệu quả nhất có thể.

Ví dụ: nếu bạn tối ưu hóa cho số lần click vào liên kết, quảng cáo của bạn sẽ được nhắm mục tiêu đến những người trong đối tượng có khả năng nhấp vào liên kết của quảng cáo nhất.

One thought on “Giới thiệu về tùy chọn Tối ưu hóa phân phối quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *