Giới thiệu về tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

Phương thức Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch (CBO) khai thác tối đa hiệu quả của ngân sách chi tiêu để mang về cho bạn kết quả tổng thể tốt nhất, đồng thời đảm bảo rằng chi phí của những kết quả đó phù hợp với chiến lược giá thầu của bạn.

Ngân sách chiến dịch là ngân sách bạn đặt ở cấp chiến dịch (thay vì cấp nhóm quảng cáo). Mức ngân sách bạn thiết lập có thể áp dụng cho từng ngày chạy chiến dịch (ngân sách hàng ngày) hoặc trong toàn bộ thời gian chạy chiến dịch (ngân sách trọn đời). Tất cả các ngân sách chiến dịch đều sử dụng tùy chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

Cách hoạt động
CBO sử dụng ngân sách chiến dịch và chiến lược giá thầu của bạn (có thể là chi phí trên mỗi hành động (CPA) thấp nhất hoặc lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cao nhất chẳng hạn) để tự động và liên tục tìm kiếm những cơ hội tốt nhất hiện có nhằm thu về các kết quả cho nhóm quảng cáo. Sau đó, chúng tôi phân phối ngân sách chiến dịch trong thời gian thực để có được những kết quả đó.

Bạn có thể tạo nhóm quảng cáo có ngày/thời gian bắt đầu và kết thúc khác nhau, vì CBO xem xét lịch chạy của từng nhóm quảng cáo đang hoạt động (quảng cáo có thể chạy toàn thời gian hoặc theo lịch). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng CBO có thể không chi tiêu đồng đều ngân sách cho từng nhóm quảng cáo do chúng tôi tối ưu hóa cho toàn bộ ngân sách chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn có 2 nhóm quảng cáo hoạt động trong một chiến dịch, chúng tôi có thể chi tiêu 90% ngân sách cho nhóm quảng cáo đầu tiên nếu đó là cách để mang đến CPA tổng thể thấp nhất hoặc ROAS tổng thể cao nhất (so với nhóm quảng cáo còn lại).

Để tránh việc chi tiêu thiếu hiệu quả, bạn không được tạm dừng hoặc tiếp tục chạy nhóm quảng cáo của mình theo cách thủ công để bắt chước lịch chạy nhóm quảng cáo tự động. CBO dành ra và chi tiêu ngân sách chiến dịch cho các nhóm quảng cáo đang hoạt động. Việc bắt trước theo cách thủ công lịch chạy của nhóm quảng cáo có thể khiến CBO chủ yếu chi tiêu ngân sách cho một nhóm quảng cáo duy nhất.

Ví dụ: nếu bạn chi tiêu ngân sách chiến dịch cho 2 nhóm quảng cáo, một nhóm đang hoạt động và một nhóm được lên lịch để chạy trong tương lai, việc tạm dừng nhóm quảng cáo chạy trong tương lai sẽ khiến hệ thống của chúng tôi tập trung vào chi tiêu toàn bộ ngân sách cho nhóm quảng cáo đang hoạt động. (Hệ thống sẽ không đăng ký nhóm quảng cáo bổ sung để xem xét nữa.) Đến khi bạn tiếp tục nhóm quảng cáo đã lên lịch và nhóm này bắt đầu chạy, chiến dịch có thể không còn ngân sách.

Be the first to reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *