Giới thiệu về chi phí thấp nhất

Chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất yêu cầu chúng tôi đặt giá thầu với mục tiêu giúp bạn đạt được chi phí thấp nhất có thể trên mỗi sự kiện tối ưu hóa trong khi vẫn chi tiêu hết ngân sách vào cuối ngày, lịch chạy của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Nếu quan tâm hơn đến việc chi tiêu toàn bộ ngân sách, bạn nên dùng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất. Đây là chiến lược đặt giá thầu tốt nhất để chi tiêu ngân sách một cách hiệu quả nhất có thể.

Chi phí mà chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất tạo ra có thể dao động cao hơn nhưng chúng tôi sẽ luôn mang lại cho bạn kết quả có chi phí thấp nhất.

Ví dụ: nếu độ cạnh tranh trong đấu giá giảm, chi phí có thể giảm. Nếu độ cạnh tranh trong đấu giá tăng, chi phí có thể tăng.

One thought on “Giới thiệu về chi phí thấp nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *