Giới thiệu về tùy chọn Tối ưu hóa phân phối quảng cáo

Khi đưa ra lựa chọn “Tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo” đối với một nhóm quảng cáo, bạn đang yêu cầu chúng tôi đem lại cho bạn nhiều kết quả một cách hiệu quả nhất có thể. Ví dụ: nếu bạn tối ưu […]

Tìm hiểu báo cáo tối ưu hóa ngân sách chiến dịch khi sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất

Tóm tắt Bạn không nên đánh giá cách hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch phân bổ ngân sách dựa vào chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của từng nhóm quảng cáo và số tiền mà chúng tôi đã chi tiêu cho […]

[:vi]Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields[:en]Checked Multiple Select advanced custom fields plugin[:]

[:vi] Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields khi sử dụng plugin  advanced custom fields mình đã sử dụng checkbox field và cần làm cho khách hàng ở ngoài trang chủ được phép lựa chọn field đó nó khiến tối mất 1 […]

[:vi]Tắt ACF trên giao diện người dùng[:en]Disable ACF on Frontend[:]

[:vi] Tắt ACF trên giao diện người dùng Trên nhiều trang web tôi đã thử nghiệm, Trường tùy chỉnh nâng cao là lần kéo lớn nhất trên thời gian tải trước giao diện trang, ngay cả khi bạn không sử dụng các chức năng ACF […]

Using Advanced Custom Fields without frontend dependency (get_post_meta)

[:vi] Thiết kế website với wordpress không thể thiếu Advance Filed Advance Filed là một trong những phương pháp phổ biến nhất để tạo metabox. Nó cung cấp một giao diện trực quan đơn giản để tạo các metabox và các metabox kết quả trông tuyệt vời và […]