Giới thiệu về tùy chọn Tối ưu hóa phân phối quảng cáo

Khi đưa ra lựa chọn “Tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo” đối với một nhóm quảng cáo, bạn đang yêu cầu chúng tôi đem lại cho bạn nhiều kết quả một cách hiệu quả nhất có thể. Ví dụ: nếu bạn tối ưu […]

Tìm hiểu báo cáo tối ưu hóa ngân sách chiến dịch khi sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất

Tóm tắt Bạn không nên đánh giá cách hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch phân bổ ngân sách dựa vào chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của từng nhóm quảng cáo và số tiền mà chúng tôi đã chi tiêu cho […]

Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields

Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields khi sử dụng plugin  advanced custom fields mình đã sử dụng checkbox field và cần làm cho khách hàng ở ngoài trang chủ được phép lựa chọn field đó nó khiến tối mất 1 chút […]