[:vi]Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields[:en]Checked Multiple Select advanced custom fields plugin[:]

[:vi] Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields khi sử dụng plugin  advanced custom fields mình đã sử dụng checkbox field và cần làm cho khách hàng ở ngoài trang chủ được phép lựa chọn field đó nó khiến tối mất 1 […]